Vejen til Vølvekraften og det indre lederskab

Gamle spor danner nye veje til det indre lederskab og dit energetiske styresystem

 

Individuel spirituel udviklingsproces over 3 moduler

.

Fredag den 19. April,  Fredag den 24. maj og Torsdag den 27. Juni

Alle pladser er reserverede, kontakt mig gerne for forhåndsreservation til næste forløb

Personlig gennemslagskraft kommer indefra – nedefra og oppefra.

Igennem 3 moduler og 3 ét-dagskurser går vi på opdagelse, i dybden af skoven, i flammernes kraft, i vores nervesystem, i følelsers måde at formidle sig selv indeni og udenpå, i vores jordiske udtryk,og i rejsen ind i vores egen Vølvekraft – den kraft der samler bunden og toppen og kommer til udtryk igennem dét nervesystem du har til rådighed lige nu.

Shamanismen har både et gammel og et nyt udtryk. Vi følger de gamle spor, og åbner ind i et nyt udtryk med det formål at skabe en ressourcestærk åbning til dig.

Forløbet er til dig, der er er klar på et mini intensiv proces, der elsker den åbne udendørs ramme, og er kaldet af den støtte naturen giver til dette arbejde. Det foregår udendørs i privat skov, kuperet landskab, søer, heste, tipi, bål og alle de døre som den udendørs ramme kan åbne for os.

Vi arbejder på at åbne dit udsyn og dit indsyn, på at åbne din energi, så du undgår at skulle jage og løbe bagefter.

Kroppen er en ressource, dét at højne energien er en vigtigt ressource.

Individuelle arbejde med de 5 elementer vil støtte op om processen i at:

finde styrken og fremdriften fra træet

Få kontakt til opfindsomheden og forvandlingen fra ilden

Tjek ind med roen og samlingen fra vandet

Få adgang til flittigheden og arbejdsomheden fra metal

Lad dig samle op ad næringen og støtten til dig selv fra jorden

.

 

FØRSTE MODUL 19 APRIL 2024

Kronechakraet er det øverste post, der hvor mennesket og personligheden møder sin egen sjælelige kraft og egen åndelig vilje. Det er adgangen og åbningen til universets større bevægelse og det er parallelt også en overordnet adgang til de jordiske chakra.

Kronen kan blive balancen til de resterende chakraenergier, den kan blive genvejen.

Vi kan fortabe os i de enkelte chakra, og det kan være godt for en stund. Der sker noget andet med disse chakra, når de ses i kronens lys. Vi har brug for noget der samler os, noget der holder kraften, noget der holder balanen, når vi forskubbes i de tre nedre jordiske chakra, når hjertet er i åbningsproces og strammer, og når de ellers klare øvre chakra står som duggede vinduer, og vi ikke længere kan se frem foran os pga denne tåge.

På denne første kursusdag den 19. April 2024,  går vi i dybden med kronens højde og kraft.

(beskrivelse af de to efterfølgende moduler kommer senere ;-))

Kronen åbner for den højere clairvoyance, de healende evner og den personlige guidance, og dette bliver starter på dette kursusforløb.

 

ANDET MODUL – 24 MAJ 2024

Skal der være plads til mere kapacitet og mere lysindstrømning, så skal sindet give efter – men kan det det?

Vi er vant til at bestemme, og vil gerne bestemme.

Hele verden er i oprør, oprør mod dem som ved bedst, dem som har sandheden, dem som med vold og magt at sat sig på tronen. Der bliver stillet spørgsmål til hirakierne. Dette sker på de ydre planer, men også på de indre planer. Vi skal lægge mærke til hvor stort et opbrud der er indeni, sindet der står overfor hjertet, sjælen og den åndelig udvikling/indvikling.

Alt hvad der er lavet af sindets behov for magt og kontrol, er blevet testet, og bliver det fortsat i et snart hastigere og hastigere tempo.

Det er ude i verden. Men der er også en verden indeni os. De to verdener er mindre forskellige end vi lige regner med.

Her i 2024 skyller et bølge af kosmisk transformation ind over os. Denne bølge er ikke bare en opvågner, som vi så står og danser lidt akavet med selv bagefter, for hvordan skal den i virkeligheden forstås. Det er bølge som har stor indvirkning på os hver især, så man kan sige, at vi bliver skyllet fremad med denne bølge.

We need to surf that wave consciously!

Og det er DET modul 2 handler om. Det kosmiske arbejde og samarbejde, det at kigge på sindets eftergivenhed, og muligheder for plads, når vi pludselig befinder os på dette surfbræt i en hastig udvikling af lys og muligheder.

 

TREDJE MODUL – 27 JUNI 2024

Gennemslagskraft

  • Når personligheden slår igennem
  • Når sjælen slår igennem
  • Når universet slår igennem

Den indre bestyrelse består af flere medlemmer. De bærer deres egen arketype. Nogle af disse medlemmer i din indre bestyrelse er dem, der fra universets side er satset på. Spørgsmålet er hvilke arketyper i din energi, der er fået størst mandat.

Arketyperne er mere justeret ind i sjælens energi end i personlighedens. I arbejdet på at skabe et rum herfra gennem de sidste måneder, giver vi plads til arketypernes fremtræden. Man kan sige, at det er en anden måde at lære sjælens kraft at kende på.

På samme måde som vi har brug for rum og gennemlysning af personligheden, så sjælen kan få plads, så er der brug for rum og gennemlysning af sjælen, så universet kan svinge ind i harmoni og samklang med dig.

De er alle lige essentielle, personlighed, sjæl og ånd/univers.

Praktiske oplysninger

DATO OG STED

.

Modulerne er et-dags kurser, og ligger i tidsrummet 10-16, det foregår udendørs på privat grund med skov, kuperet terræn, søer, heste og meget mere.

Fredag den 19. April

Fredag den 24. maj

Torsdag den 27. Juni

Alle dage i tidsrummet 10-16 (ca)

Der er snacks, the og kaffe undervejs. Medbring selv madpakke.

TILMELDING

Tilmelding til info@camillanymand.dk

Pris 6000 kr excl moms (7500 kr)

Ved tilmelding inden 1. februar: 4500 excl moms (5625 kr)

Maks 6 pladser, tilmelding efter først til mølle.