Clairvoyant rådgiver, Spirituel underviser og fysioterapeut

Et arbejde med at bringe mennesker tilbage i balance og i kontakt med sig selv

 

 

Velkommen til :-). Mit navn er Camilla Nymand, jeg er oprindeligt uddannet fysioterapeut, rygspecialist og sidst men ikke mindst clairvoyant rådgiver. Idag arbejder jeg i egen praksis, hvor clairvoyancen –  klarsynet er mit basale redskab til både at forstå og tydeliggøre healings- og energiarbejdet. Mit arbejdsområde er Shamanisme i nordisk format, mest af alt forstået som et dybt healingsarbejde, der hjælper os med at genfinde vores sjælelige og åndelig styrker, såvel som vores fysiske og mentale styrker. Bevidsthedarbejdet flytter og strækker i nogle af de svære indre blokeringer, og åbner os for forandringer indefra og ud. Det øger styrken i vores eget personlige lederskab og vores eget indre lys, i samspil med den verden vi lever i, og formidlet i et sprog som er til at forstå. Igennem denne side åbner jeg for mulighederne for healing, klarsyn, inspiration og uddannelse til dig, som ønsker:

  • At komme i dybere kontakt med dig selv.
  • At få mere indsigt i- og klarhed over dine personlige opgaver i dette liv og kendskab til din større mission,
  • At komme i kontakt med dit hjerte, din sjæl, og dit højere selv.
  • At kunne trække på større visdom i dit liv.
  • At modtage eller lære healing og bevidsthedsarbejde i forhold til ubalancer
  • At forløse og lære at forløse gamle bindinger
  • At arbejde mere dedikeret med din egen energi, så din kraft og retning skaber den del af livet, som du ønsker mere af
  • til dig der ønsker at arbejde i alle niveauer med dit spirituelle lederskab
  • eller ønsker at åbne for dine egne extrasensoriske spirituelle evner og arbejde professionelt med klienter og patienter.

Jeg tilbyder personlige sceancer, personlig online uddannelse i form af “Skolen for livsmagi“,  samt ikke mindst uddannelsesrækken fra clairvoyant til shamanistisk healer (http://livsmagi-og-klarsyn.dk).

Min fysioterapeutiske praksis, Aarhus rygspecialist har åbent for klienter, der har brug for en 2. opinion til allerede iværksat behandling eller kroniske problemstillinger i ryg, nakke, led og sener. Vær obs på at der ikke er clairvoyance involveret i disse udredninger.

.

Mit arbejde er centreret i at støtte og løfte bevidstheden, og den indre, såvel som den ydre balance hos mennesker. Arbejdet glider ind i forskellige lag, følelsesmæssige, mentale og de dybere lag i underbevidstheden. Den energi og bevidsthed, jeg oversætter, giver mig gennem klarsynet mulighed for at se sjælens potientiale, de indre og ydre ubalancer, tidligere liv, sjælskontrakter, og de elementer af den højere mission, som vil være tilgængelig og nyttig for dig at vide lige nu (og meget mere ;-)).  Du vil altid blive støttet i NUET, i din frie vilje og i hjælpen til at styrke dig i præcis den position du er i lige nu.

Claivoyance og energiarbejdet hos mig eksisterer i forskellige niveauer. Jeg har gradvist af de bevidstheder, som jeg oplever, “står for træningen” fået indsigt i forskellige arbejdsformer og niveauer indenfor det shamanistiske og clairvoyante felt, præcis deraf kommer også min rolle som underviser. Kontakten svinger lige fra højere clairvoyance med indsigt i større verdslige formål til medicinsk intuition, hvor jeg får lov at kigge direkte ind i balancetilstanden og den fysiske krops sundhed. På samme måde varierer energiarbejdet fra støttende healing til dybere justeringer i de mere ubevidste lag af vores energifelt.

.

En af de større opgaver er til enhver tid at oversætte sjælens sprog til dansk, så det lander i en forståelig og brugbar form, der lader sig anvende i hverdagen hos både dig og mig. En af deltagere på Livsmagi- og Klarsynsuddannelsen skrev det så fint sådan her:

“Jeg elsker at sproget er til at forstå og at det aldrig virker “mærkeligt”. Jeg tror verden har brug for den slags arbejde, fordi mennesket har “tabt” sig selv – Camilla er en tilgængelig kilde til indre fred og accept”. Birgitte Pliniussen.

.

Hvis du ønsker at bestille en tid til en privat konsultation: BESTIL TID HER

Vil du vide mere om mig: Klik her

SPIRITUALITET OG SHAMANISME I HVERDAGEN

Når mangien indtræffer sker det altid indefra og ud

.

Her får du introduktion til en serie af 4 små vidoer, der handler om spiritualitet og shamanisme i hverdagen.

Første video: At blive rund i din form – accepter din nuværende energi

Anden video: Respect and Connect

Trejde video: Tillad guidance at nå dig

Fjerde video: Working with change – spirituel vinkel på forandringsarbejde.

Klik på linket nedenunder, og du får adgang til alle videoerne.

https://camillanymand.dk/gratistv-spiritualitet-og-shamanisme-i-hverdagen/

mkh Camilla

 

Du finder flere ligende videor både her på siden, facebooksiden og ikke mindst i mit online spirituelle uddannelsesforum: “Skolen for livsmagi”. Version 2022 bliver introduceret i februar 22.

Når klarsyn og energiarbejde kobles

Når klarsyn og energiarbejde kobles og smeltes sammen, starter en dybdevirkende healingsproces.

Klarsynet guider mig i retning af dit større formål, af forståelsen for dit nuværende ståsted og hjælper med at finde energi og retning i dit liv.

Jeg får typisk vist styrkerne fra din sjæls energi, dit højere selv, og dine jordiske styrker, din personlighed eller lavere selv. Måden dine basale energier samarbejder på, har betydning for i hvilken grad du vil opleve centrerering og åndens og universets tilstedeværelse i og igennem dig.

En del af mit klarsyn går direkte gennem energifeltet, og kan hjælpe med en forståelse af hvad kroppen fortæller dig og hvordan den har det. Kroppens symptomer hænger altid sammen med hvad der foregår i resten af dig, men langt fra altid er vi beviste om disse sammehænge.

Når vi åbner vores opmærksomhed for sammenhængen, lukker vi også bevidstheden op -og dermed muligheden for heling.

Vores sjæl bærer erfaringer med os, på samme måde som vores sind i dette liv. Clairvoyancen giver os muligheden for at se tilbage på tidslinjen og de følelser du har båret med dig fra de oplevelser du har haft, både fra dette liv og fra sjælens tidligere erfaringer.

Stjernemennesker vil møde genkendelse, når sjælen bliver set, og når kontakten til det højere selv, ens følelse af “hjem” åbner sig, sammen med forståelse af tilstedeværelsen her på jorden og formålet med denne inkarnation. Stjernemennesker og englemennesker bærer ofte en dyb følelse af forkerthed og anderledeshed med sig, som når den heles, frigør ressourcer som vi næppe ville have troet var mulige. For stjernemennesker er kendskabet til sjælens og åndens ressourcer lige så vigtigt som følelsen af et jordisk hjem og et nærværende jordisk afsæt.