Stig thornsohn Stig thornsohn

Vølvens veje - en gammel åbning til nye spor

Fredag den 20. August 2021 med Stig Thornsohn og Camilla Nymand

OBS: Maks. 10 deltagere - 2 ledige pladser tilbage

.

Vi står i en verden i opbrud og i stor transformation. Vi bliver udfordrede og testede på at finde os selv på ny, både i gamle sammenhænge og i nye som kommer til.

 Man kan godt sige at vi bliver sendt indad i vores eget energifelt, og i en helt ny form for søgen og på mange måder i en form for overgivelsesproces.

 

Når vi arbejder med klarsyn, indsyn, drømme og visioner, forsøger vi at skabe mening og sammenhæng i oplevelser og tilstande, der kan virke komplekse og uforståelige.

Vi søger ofte svar i fremmede kulturers tilgang og måder at rumme spørgsmålene og udfordringerne på. Og der kan være megen hjælp at hente i forskellige former for shamanisme og meditation.

 

Som ”moderne” individer er vi defineret og også betinget af mange sammenhænge: familie, venner, arbejde, uddannelse, fascinationer og…? Måske netop manglen på sammenhæng.

Hvor er det vi finder styrken og lærer dens begrænsninger at kende?

 

Vi åbner for arbejdet med den indre styrke og den indre vej, shamanens vej eller vølvens vej.

Vi har megen overset inspiration i den norrøne mytologi, vore egne rødder der af historiske grunde er trængt i baggrunden.

Vølverne er seersker (datidens clairvoyante), stavbærende og vejvisere i en magisk verden af sejd og blót baseret på en enkel nærhed i og et simpelt nærvær af natur. Det er hverken sært eller blodigt, men en målrettet søgen med mange koblinger til andre kulturer.

 

Knud Rasmussen beskrev det enkelt på sin første Thuleekspedition i 1915:

”Ødets vælde eller vor vilje”.

Vølvens veje – din vilje.

 

Vi byder indenfor til en unik EN-dags-workshop.

Den foregår udendørs i privat fredsskov foran bålet og med tipien i baggrunden.

 Vi arbejder energetisk, og på at åbne forståelsen for hvordan vi i dagligdagen kan arbejde med shamanistiske processer selv og hermed indtage den personlige vølvekraft i det daglige liv.

Kurset vil byde på en blanding imellem meditativt energiarbejde, indsigt i shamanistiske rødder, praktiske øvelser samt indsigts- og klarsynsøvelser.

HVORDAN KOMMER JEG MED?

 

Kurset ligger fredag den 20. August 2021 i tidsrummet 10-17

Adressen er Ebeltoftvej 120, Ommestrup/Mørke, og foregår udendørs.

Medbring selv frokost samt snacks til dagen.

Der vil være drikkevarer, vand og sodavand samt kaffe/the til rådighed.

Maks 10 deltagere.

Pris: 1500 kr excl moms (1875 kr)

Undervisere og facilitatorer: Stig Thornsohn & Camilla Nymand

 

Tilmelding til mail: info@camillanymand.dk

Vedhæft gerne frisk billede af dig selv.