UDDANNELSE I HØJERE CLAIRVOYANCE OG BEVIDSTHEDSARBEJDE

Velkommen til Uddannelsen i Højere Clairvoyance og Bevidsthedsarbejde,

Uddannelsen som vil flette dine allerede eksisterende clairvoyante evner sammen med højere clairvoyance, bevidsthedsarbejde og healingsarbejde.
  Uddannelsen er en overbygning på “Livsmagi- og Klarsynsuddannelsen” hos Camilla Nymand, men kan også fungere som overbygning på lignende energetiske uddannelser.   Uddannelsen er for dig, som allerede er godt igang med såvel din egen bevidsthedudvikling som dit spirituelle arbejde. Den er for dig, der arbejder med klienter/patienter, og som oplever en tiltagende nysgerrighed på det felt, der eksisterer imellem det clairvoyante arbejde, bevidsthedsarbejdet og healingsarbejdet. Den er til dig der ønsker at udvide dit spirituelle virke, og i samme ombæring er parat til at løfte din egen bevidsthed fremad i processen. Den forudsætter at du enten har taget Livsmagi- og Klarsynsuddannelsen eller en lignede uddannelse. I processen er det vigtigt at du selv står godt fast og er godt på vej. For at sikre mig, at du vil få maksimalt ud af processen, kigger jeg clairvoyant på dig ift dit højere potientiale og ift hvad vi kan forvente at nå igennem processen sammen. Dette gør vi inden optagelse.  

HVORDAN ER UDDANNELSEN BYGGET OP?
Uddannelsen løber over 6 måneder. Der vil være 3 fysiske moduler a 2 dage (ligger altid fra onsdag kl 17 til fredag eftermiddag), hvor vi arbejder i tidsrummet 17-20 og 10-17 torsdag/fredag. Imellem modulerne arbejder vi med små opgaver både i store og i mindre grupper. Du skal derfor være forberedt på at have søgeren rettet imod dig selv og dine egen processer sideløbende. Imellem modulerne øver du på klienter (min. 3 klienter pr uge), og der ligger en supervision imellem modulerne og til sidst. Dvs. 3 supervisioner, hvor vi kigger på en klient sammen hos mig i klinikken i Egå. Vi arbejder med klienten i 30-40 minutter og har derefter ca 30 min sammen til evaluering og afrunding. Ca 4 uger før opstart, begynder vi arbejdet via meditationer, guidinger og små bevidsthedøvelser. Dette sker via vores lukkede gruppe på facebook.   Forløbet er intensivt, og kræver at du sætter tid af og er dedikeret til projektet. Det er også vigtigt at du medregner tid til både varetagelse af egen energi, opladningsarbejde, meditation samt tid til læsning og videre forståelse. Når vi arbejder os op i bevidsthed og samler feltet omkring højere clairvoyant arbejde, healingsarbejde og bevidsthedarbejde, foregår det i en høj frekvens. Derfor vil også det daglige arbejde med jordens energi, og din forbundethed være i stor fokus.  

HVAD KOMMER VI TIL AT ARBEJDE MED?
Højere clairvoyance, kanalisering At arbejde i og med energetiske felter At rydde op i auraen og at bane vej foran klienten Omkodning og omdirigering af energier og karma Større præcision i at se højere formål, og arbejde energetisk i overensstemmelse hermed Energetisk styrke det indre center og indstrømningen af lys, så det ydre arbejde (personlighedens arbejde) blødes op og åbnes Energetisk stabilisering af deva-engle energier, både via arbejdet med personligheden og via et dybere healingsarbejde.   Undervisning er kanaliseret, og derfor kan der komme justeringer og supplementer, hvilket der stort set altid gør. Via den højere clairvoyance i kombination med healings- og bevidsthedsarbejde, kan vi ikke bare se potientialerne og hvordan livet udfolder sig hos klienten, men vi kan i højere grad hjælpe klienten på vej via en variation af forskellige adgange til energiarbejdet. Vi arbejder derfor både med teknikker og i høj grad også med aktiveringen af din adgang.  

HVAD KAN MAN BAGEFTER?
Alle de ovennævnte energi teknikker og arbejde, vil vi kunne flytte os i retning af. Vores egen parathed og udvikling er afgørende for hvor meget og hvor hurtigt vi kan åbne for det. Inden optagelse kigger både medunderviser og jeg ind i dit potientiale. Du bliver ikke færdig med denne uddannelse, men du får indsigter, forståelse, øvelser, redskaber, og aktivering af dit eget felt, så du i højere grad kan påbegynde, udfordre og udvikle disse energier.  

HVEM UNDERVISER?
Camilla Nymand er gennemgående underviser på forløbet. Marianne Lane, som på smukkeste vis er kendt for sin fabelagtige evne til at arbejde med kanalisering, healingsteknikker, og udviklende bevidsthedsarbejde,  med et stærkt kendskab til arbejdet i flere dimensioner og med meget stærke evner til at flytte bevidsthed fremad og opad, vil fungere som medunderviser en halv dag på hvert modul og som støtte i hele projektet. Marianne kigger med ift optagelse.

TIDSPUNKT?
FORBEREDELSEN starter via onlineundervisning i slutningen af oktober måned 2019 MODUL 1 ligger 27-29. November 2019 MODUL 2 ligger 29-31. Januar 2020 MODUL 3 ligger 18-20. Marts 2020 Supervisionerne (3 stk) ligger mellem de fysiske moduler. De foregår i på klinikken i Egå i tidsrummet 9-13 og tidspunktet aftale ved optagelse.  

PRIS?
24.000 kr  for hele forløbet. 6000 kr betales umiddelbart efter optagelse som depositum. Derefter betales 6000 kr over 3 gange 1 uge før hvert fysisk modul. Når du er optaget på uddannelsen og har betalt depositum, binder du dig til hele forløbet, også selvom du under et af modulerne er syg.  

ANSØGNINGSSKEMA
Finder du lige her ….. Det sender til info@camillanymand.dk