Bevidsthedsvejen og åbningen af det spirituelle hjerte

Personligt spirituelt uddannelsesforløb

 

tekst..