ONLINE KURSUSFORLØB: Med hesten som spirituel guide til højere bevidsthed og personligt lederskab

STARTER MANDAG DEN 2. MARTS og løber 9 uger frem

Dyrenes grundbevidsthed ligger som en blid ring udenom og rundt omkring menneskets bevidsthed. For mange hjertemennesker og stjernemennesker, er det en naturlig ting at kommunikere med dyrene. Det sker automatisk uden at vi tænker over hvordan.

Forløbet er delt op i 3 moduler, a hver 3 uger. Den grundlæggende kommunikation (aflæsning af dagsbevidstheden), Den astrale kommunikation (At være logget på astrallegemet og de omskiftelige tilstande i både dig og dyret), Guided kommunikation (forståelsen på et større plan).

Forløbet giver dig inspiration og indsigt og motivation til at kigge dybere i dig selv. Uanset om du har dyr omkring dig, eller blot er nysgerrig er du velkommen. Forløbet vil være en blanding af guidede meditationer, indsigter, og videoer med eksempler, hvor hestene deltager.

Forløbet er også et basisforløb og udgangspunkt for de fysiske kurser, som starter i slutningen af maj måned: med hesten som guide, hvor hesten fysisk fasciliterer din proces mod indre klarhed og større bevidsthed og indsigt.

Det er ikke et krav at du har opdaget dine ekstrasensoriske evner, men det er en fordel hvis det ikke er helt nyt for dig, at arbejde med begreber som energi, intension og clairvoyance.

Pris: 1250 kr incl moms

Tilmelding: info@camillanymand.dk