SÆRLIGT SENSITIVE BØRN

CLAIRVOYANT INDSIGT OG RÅDGIVNING

Såvel de sensitive englebørn som sensitive jordiske børn er særligt udsatte, hvis vi ikke er opmærksomme på deres fine styresystem og deres skønne fredsommelige energi.

Overstimulering er den største fare. Og vi skal ikke tænke langt, før vi får øje på i hvor høj grad og hvor ofte det indtræffer. Blot et kig ind i skolesystemet og pasningssystemet, hvor de udsættes for støj og ALT for mange timer, hvor de er “på”. Det fine nervesystem kan ikke kapere alle de input, og derfor kommer reaktioner som anfald af hidsighed, umulighed, træthed eller måske ligefrem fysiske symptomer som mavepine, hovedpine, hjertebanken eller ligefrem stress.

Men det KAN lade sig gøre at fungere som sensitivt barn i denne udadvendte verden, navnligt hvis mor og far lige præcis ved hvad de skal gøre for at  hjælpe, for at forstå og samtidig uddanne andre omkring barnet til at forstå dets behov.

Jeg har selv to super senstive englebørn. Vidt forskellige, og vidt forskellige måder at hjælpe dem på. Hos begge, og navnligt hos den store har det været mere krævende, er det lykkes at stabilisere deres energi så meget, at deres evne til at mestre den udadvendte verden (uden at skulle lukke ned for deres helt særlige evner) er så fin nu, at de egentligt klarer flere input udefra end egentligt forventet.

Men der skal ikke meget til. Senstive børn reagerer som voksne super hurtigt på eksempelvis forkert kost, for lidt søvn, for meget støv, elektronisk uro, andre børns påvirkninger og omverdens nogle gange manglende empati.

Det bedste du kan gøre er at skabe dig indsigt i hvad det vil sige at være sensitiv, at være udstyret med viden og konkrete redskaber, som du kan bruge i dagligdagen til hjælp, og samtidig finjustere DIT system så meget, at du opsnapper de vigtige signaler fra dit barn.

 

HVOR KAN DET GÅ GALT

Først og fremmest vil englebørn føle sig MEGET anderledes. Et sjovt tegneserie billede du kan lave for dit nethinde, er at placere et rumvæsen fra en helt helt anden planet med meget større harmoni, kvindelig energi og indsigt, og placere dette væsen i en menneskekrop, med ALT hvad det indebærer. Prøv engang at forene de to størrelser!.

Tænk hvis du var vant til at kunne magi, at kunne flytte dig ved blot tankens kraft, ikke at skulle forholde dig til pligter og krav af jordisk karakter, men kun pligter og krav ift at komme tættere på dit eget hjerte og din evne til rummelighed, skabelse, nærvær, lys og kærlighed.

Udfordringen er altid at forene de to kræfter: den jordiske og den himmelske (sagt på jævnt dansk). Men misforstå mig ikke. Et jordisk væsen, en senstiv jordisk sjæl har mindst LIGE så høj værdi, mening, betydning, og potientiale som englebarnet. Ofte ser jeg at englebørn, navnlig de meget sarte havner hos sensitive gamle jordiske sjæle, som netop bliver bindeleddet og dermed af allervigtigste betydning.

Englebørn besidder evnen til at hele. Uanset de udfordringer man som forælder har med dette barn, så hersker der som regel aldrig tvivl om at hun/han er en “engel på jord” :-). Har du oplevet dig selv eller dine nærmeste sige det om din datter/søn?

Den meget karakteristiske ro, især når barnet er balanceret eller lige før søvnen, vil hvis du ligger tæt på hende, omhylde dig med en kærlighed, heling og ro, som er svær at beskrive. Og til den skeptiske del af din hjerne: er det ikke sådan med alle børn. Jo da. Der er bare grader af det. Derfor kan det altid være svært at vide sig sikker som forælder. Spørg en clairvoyant. Ofte behøver den clairvoyante kun dit barns navn evt et frisk billede, og man vil ikke være et sekund i tvivl.

En af de to ting (og der findes naturligvis grader heraf), som kan blive udfordringen for englebarnet og hendes velbefindende (og tilpasningsevne) er hvordan hun får hjælp til at forstå sig selv, sin energi og hvordan hun på mange fronter plejer sig selv. Hun vil jo typisk (og ganske naturligt) kigge på hvad de andre børn gør, hvad der forlanges fra skolens og forældrenes side og hvad der er “normalt”. Hvis hun ryger med i “det er normalt at kunne” kravene, så er der overordentligt stor risiko for overbelastning af hendes system.

Nogle englebørn responderer på dette pres ved at klemme sig ind i en boble. De bliver fjerne og ukontaktbare. Det giver koncentrationsproblemer og opmærksomhedsproblemer. Måske tror forældre og skole ligefrem at hun ikke hører efter og mangler opdragelse, eller værre endnu, bør have en diagnose (add, adhd, bipolar og måske ligefrem skitzofreni har jeg stødt på. Og husk at dette er ikke eksklusivt, det er bare diagnosegrupper som OGSÅ kan blive påsat utilpassede englebørn). Typisk vil hun svinge mellem at forsøge at trække sig ind i sin boble, og eksplodere, når alt bliver for meget. Og her kommer mor og far nogle gange til kort, for hvad skete der lige? Ingenting vel. Hun flippede ud over forkert tøj, forkert hår, forkert alting – men i virkeligheden en masse ting akkumuleret over tid. Så du skal altid backtrakke hvad der er sket i Jeres liv de sidste uger måneder og hvor meget hun har været “på”.

En anden respons er at lægge sig selv totalt til side, påtage sig “jeg skal nok overleve rollen”, ikke vedkende sig sin sensitivitet og tage handle-maskulin-kasketten på. Umiddelbart virker det sundere, fordi hun så får sig en “normalt liv”, normal karriere og klarer en masse krav og ligner fuldstændig alle de andre….men… prøv at gætte hvor lang tid det holder. Hvornår henter indsigterne hende, hvornår er hun så fyldt op af ALLE de input hun modtager i sit sensitive (clairvoyante) system, at det bobler over. Hvis hun ikke opdager det stille og roligt og bliver ledt på sporet, er der stor fare for fysisk overbelastning. Nogle gange er det hjernen der stopper (mentalt stress), andre gange er det den fysiske krop (skader og overbelastning på kroppens interne systemer. De kan udmunde sig i stort set alle tænkelige symptomer).

Det ene scenarie er ikke bedre end det andet. Der er fællestræk i håndteringen af det, især ved det lille barn. Hos den voksne (fordi måske kan du genkende dig selv i noget af det her), er hånderingen meget afhængig af dig, din energi, og lige præcis hvor dør nr 1 befinder sig for dig.

UDFORDRINGER I VORES HÆSBLÆSENDE VERDEN

Jeg kan næsten ikke udtrykke klart nok, hvor uhensigtsmæssig det pulserende, materialiserede, egobaserede samfund passer til et englebarn. Hvis du har læst ovenfor forstår du måske allerede godt, at det er jo heller ikke meningen, at det skal passe, fordi dit englebarn kommer her med et helt andet sæt åbne kanaler, som skal bringe et andet element ind i jordens energi. Det er fint nok at vide, for det giver os som forældre trøst. Problemet er bare, at i morgen mandag, når du sender dit barn i børnehave eller skole, er udfordringerne nøjagtigt de samme.

I børnehaverne kæmper pædagogerne for at kunne med, og har ikke en kinamandschance for at give det enkelte barn det nærvær og den ro, som kræves. Og dem der faktisk gør, og prøver på det, de er i højrisiko zone for at blive ramt af stress fysisk eller psykisk. Dagenen er hos den normale familie alt for lange, for vi skal som forældre følge med i karriere samtidig med at vi skal passe vores unger. Englebørnene efterlades i larmende institutioner (og selv de bedste mest hjertevarme institutioner er fyldt med et støjniveau og aktivitetsniveau, som for de sensitive børn er mere end systemet kan kapere) i alt for mange timer. Deres totalt åbne system er overloaded af indtryk, lyde og påvirkninger, som de ikke ved hvad de skal gøre af. Det er ikke så mærkeligt at de små sjæle får et chok. De gik måske ind til opgaven på denne jord med tryghed og lys og en drivkraft for at gøre en forskel. Det må være ligesom at komme fra behageligt spaophold i de skønneste omgivelser med blid musik og havne midt på Københavns hovedbanegaard i Myldretiden.

Og det er i virkeligheden nok det bedste billede du kan lave for dig selv, når du tager arbejdstøjet på og beslutter dig for at hjælpe din sensitive barn til at lære sin energi og ressoucer at kende på et dybere plan.

Det ændrer sig ikke meget i skolen, støjniveauet, mængden af børn og de massive krav de allerede møder i børnehaveklassen kommer bag på de fleste sensitive forældre. Skoledagene er lange, og det er ikke yoga, meditation og kontakt til naturen og ro der fylder mest på skoleskemaet. Alle forældre med skolebørn ved, at det stopper ikke med blot en skoledag og så cyklen hjem, hvor resten af dagen kan foregå i fred og med sysler som skaber nærvær, ro og balance. Efter skole findes SFO, fyldt med spændende aktiviteter. Det er normalt at gå sport. Måske endda flere forskellige slags efter skoletid. Legeaftaler har i dagens Danmark en næsten urørlig høj status. Vores børn skal være sociale til op over begge ører. Der er udflugter, arrangementer, fødselsdage, legegrupper efter skole med mange børn sammen, kom-sammen på kryds og tværs, og et hav af spændende lokkende tiltag fra skolefritidsordningen. Det at følge med i et skolebarns kalender (som foregår elektronisk idag), er i sig selv et tidskrævende projekt, som kan få sensitive forældre til at miste pusten på deres egne og deres børns vegne. En hel uge, som KUN er en lang skoledag, og egentlig fritaget for arrangementer, er en yderst sjælden fugl.

Englebørn og sensitive børn har svært ved at klare de massive mængder af påvirkning. Hvor et gennemsnitsmenneske tager en mindre procentdel ind og bearbejder af de indtryk, vil englebarnet mærke ALT og mere til. Det der umiddelbart ikke er plads til, vil blot stå udenfor energifeltet og banke på og vente på at der er en åbning. Evnen til at trække på skuldrene og være ligeglad og sige “skit pyt”, det tager jeg mig ikke af, er ikke en egenskab der er naturligt forekommende hos englebørn. De tager sig af DET HELE.

Hvis man som forældre ikke er bevidst om dette mis-match og ikke altid er super skarp på hvor barnet “er henne” energimæssigt og samtidig formår at stå så stærkt i sig selv, så man overfor omgivelser, skole, institutioner og andre forældre, tydeligt og kærligt kan sige fra, er der stor risiko for at barnet systematisk bliver overloaded. Det får altid konsekvenser fysisk eller psykisk.

Det er en evig balancegang. Balancen mellem at være med, at passe ind og samtidig passe på sig selv og sin helt særlige energi. Det gælder for børn og voksne. Men børnene har ikke noget valg, de bliver presset ind i at passe ind. Som voksne kan vi træffe valg på vores egne vegne og vi kan tage konsekvensen af vores sensitive evner og bringe os bevidst mere i balance.

Når barnet udadreagerer, flipper ud, græder uden grund, får mærkelig mavepiner, bliver småsyg efter et par lange dage, får udslæt og hudproblemer (som tegn på mangel på beskyttelse), viser tænder og en side af sig selv, som normalt ikke passer med hendes blide energi -så er det hendes gule kort, der er blevet trukket. Når vi at respondere i tide og genfinde balancen, vender hun tilbage til sin balancerede tilstand og får kontakt til alle hendes ressoucer igen.

Englebørn KAN lære at holde til mere. Det sker IKKE gennem pres af nogen art. Det sker gennem indsigt, forståelse og aflastning.

 

____________________________________________________________________

Jeg tilbyder til enkelte familier, clairvoyant indsigt og coaching i at balancere såvel din som dit barns energi og hjælpe dig med en afklaring af HVOR du kan tage fat lige nu og her. Du er velkommen til at kontakt mig på mail.

 

Varm hilsen Camilla