HEALING AF ALLERGI OG ASTMA

Mini onlineforløb starter 1. juni

.

 

Den første juni og 4 uger frem starter et mini onlineforløb, “Healing af allergi og Astma”.
Forløbet er et supplement til traditionel behandling, og kræver blot at en nysgerrighed og åbenhed for at arbejde med det selv både mentalt, følelsesmæssigt og gennem healende guidinger i det dybe årsagsplan.
Jeg har erfaret hos mig selv, at effekten afhænger af hvor dybt reaktionerne sidder, og samtidig at det især hos de dybe reaktioner kræver håndtering i alle lag.
Med de simple allergier har jeg mærket hurtig respons, hvor det ved de fundamentelle har taget flere måneder.
Forløbet består af undervisning, indsigt, konkrete øvelser, healende guidinger og personligt input over mail een gang i forløbet.

Tilmelding herunder. Opstart 1. juni.

https://camillanymand.simplero.com/products/88340-Healing-af-allergi-og-astma

EALING AF ALLERGI OG ASTMA I JUNI MÅNED

Måske har du fulgt med igennem det sidste år, hvor jeg specielt har delt nogle af mine personlige erfaringer i rejsen fra multiallergiker til hamsterejer, kaninejer, hundeejer, katteejer og til sidst også hesteejer .
De resterende alleriger overfor støv, græs, pollen har siddet højt i mit felt, og fulgt med uden bøvl, når jeg har arbejdet med de mere hidsige og problematiske allergier.

Langsomt som jeg har forstået og set mine egne reaktioner og kunne hele, fjerne og afkode dem, og hen ad vejen har jeg været opmærksom på dels hvor problemer sad i energifeltet, og hvad det krævede af redskaber både i det fysiske plan, emotionelle, tankemæssigt og helt ude i det fundamentelle sjælsplan.

Gradvist har jeg høstet erfaringer med det samme energiarbejde i individuelle sæssioner og lige så stille er responsen på vej tilbage til mig. Den tyder på en vis grad af mulighed for reproduktion af resultaterne. Og så er jeg stadig både nysgerrig og undersøgende.

Begge mine børn har arvet mine reaktioner, men på forskellige måder. Det har givet mig muligheden for på tæt hold at arbejde med reaktionerne hos andre.

Nu tager jeg et skridt mere.

Nu åbner jeg for et specifikt helings, udviklings, uddannelsens forløb i miniformat.

Det vil køre over ca 4 uger, hvor du online kan følge med i processen.
Den vil bestå af specifik healing, meditation, konkret viden, værktøjer til at arbejde med de praktiske aspekter i dagligdagen og muligvis mere. Det afhænger altid af hvem der er med og hvad behovet er. Der vil også være individuel indsigt til den enkelte, som jeg sender over mail.

Fordi jeg stadig er både nysgerrrig og undersøgende koster dette forløb 500 kr + moms. Blot du lover mig en tilbagemelding efter sommerferien.

Hvis reaktioner sidder højt i bevidsthedfeltet har jeg oplevet hurtig effekt, indenfor få uger.
Hvis det sidder dybt og lavt, har jeg erfaret hos mig selv, at det tager 4-8 mdr, og her vil forløbet kunne lave det første essentielle skub.

mkh Camilla