BALANCER LIVSKRAFTEN - FYSISK KURSUSDAG

To dages workshop om spirituel kommunikation og energetisk arbejde

 

FYSISK KURSUSDAG HVOR DU INTUITIVT OG IGENNEM MØNSTER GENKENDELSE ARBEJDER MED ÅRSAGERNE BAG UDFORDRINGER OG UBALANCER (fysiske, følelsesmæssige, mentalte og spirituelle).

 

LIVSENERGIEN QI skaber et kraftfelt for vores personlighed: krop, tanker og følelser, og fungerer som et basalt instrument for sjælen, mens vi er på jorden.

Ubalancer i livskraften skaber stress, pres og på et eller andet tidspunkt ubalancer, sygdom og skader. Hos nogle sætter dig sig fysisk, hos andre følelsesmæssigt eller i tankesindet.

Det er forskelligt hvordan livsenergien bevæger sig i os, og vores oplevelser og erinderinger er forskellige.

Vi skaber hen over kursusdagen et landkort, som hjælper os med at skabe et overblik over vejene vi kan gå. Vi lærer at genkende de 5 forskellige måder livsenergien folder sig ud på ud fra teorien om de 5 elementer og hver deres unikke vej til stress/balance, og vi kigger på det ud fra chakraenes grad af balance, mulige blokeringer og måder at arbejde med de enkelte udfordringer og drivkræfter fra chakraenes energier.

 

Når sjælen er i kontakt med sit redskab, personligheden, bliver intuition, klarsyn og klare sanser en naturlighed.

 

Det er et kursus hvor vi både kigger indad, og kigger dybt i vores egen livskraft, hvor den bliver udfordret, hvad vi skal forstå, og hvordan vi selv kan arbejde med energierne bag problemerne.

Samtidig er det et kursus, hvor vi aktiverer dine intuitive sansninger, og dermed muligheder for ikke blot at arbejde med dig selv, men også med andre mennesker. Hvor langt du kommer afhænger af dit nuværende ståsted og din parathed.

Vi arbejder på at aktivere / forstærke din evne til at sanse direkte ind i energifeltet, opfange hvordan energierne bevæger sig, og samtidig træner hvordan du selv administrerer energierne i dig, deres kraft og retning.

 

Og så er der en detalje der mangler, hvad med sjælen, kan ubalancer sætte sig der?

Her kigger vi ind i sjælens mørke nat, og de processer vi kan støde på, når hjertet skal åbnes, når personligheden skal vige pladsen for mere kraft, når der skal ske en sammensmeltning mellem sjæl og personlighed. Det går aldrig stille for sig, i hvert fald ikke på de indre planer. Tomhed, forladthed, uvirkelighedsfølelse, mangel på at mærke sig selv og finde mening – samtidig med at alt egentligt går fint nok alle steder. Det kan nemlig føles som at livskraften er væk, men det er den ikke, den er egentligt ved at vågne. Men personligheder giver sig helst ikke frivilligt. 

 

Du kan deltage uanset om det er nyt for dig eller du har erfaring, som du ønsker at udbygge og udvikle. Det vigtigste er at du mærker en interesse og nysgerrighed.

 

 

 

 

 

EALING AF ALLERGI OG ASTMA I JUNI MÅNED

Måske har du fulgt med igennem det sidste år, hvor jeg specielt har delt nogle af mine personlige erfaringer i rejsen fra multiallergiker til hamsterejer, kaninejer, hundeejer, katteejer og til sidst også hesteejer .
De resterende alleriger overfor støv, græs, pollen har siddet højt i mit felt, og fulgt med uden bøvl, når jeg har arbejdet med de mere hidsige og problematiske allergier.

Langsomt som jeg har forstået og set mine egne reaktioner og kunne hele, fjerne og afkode dem, og hen ad vejen har jeg været opmærksom på dels hvor problemer sad i energifeltet, og hvad det krævede af redskaber både i det fysiske plan, emotionelle, tankemæssigt og helt ude i det fundamentelle sjælsplan.

Gradvist har jeg høstet erfaringer med det samme energiarbejde i individuelle sæssioner og lige så stille er responsen på vej tilbage til mig. Den tyder på en vis grad af mulighed for reproduktion af resultaterne. Og så er jeg stadig både nysgerrig og undersøgende.

Begge mine børn har arvet mine reaktioner, men på forskellige måder. Det har givet mig muligheden for på tæt hold at arbejde med reaktionerne hos andre.

Nu tager jeg et skridt mere.

Nu åbner jeg for et specifikt helings, udviklings, uddannelsens forløb i miniformat.

Det vil køre over ca 4 uger, hvor du online kan følge med i processen.
Den vil bestå af specifik healing, meditation, konkret viden, værktøjer til at arbejde med de praktiske aspekter i dagligdagen og muligvis mere. Det afhænger altid af hvem der er med og hvad behovet er. Der vil også være individuel indsigt til den enkelte, som jeg sender over mail.

Fordi jeg stadig er både nysgerrrig og undersøgende koster dette forløb 500 kr + moms. Blot du lover mig en tilbagemelding efter sommerferien.

Hvis reaktioner sidder højt i bevidsthedfeltet har jeg oplevet hurtig effekt, indenfor få uger.
Hvis det sidder dybt og lavt, har jeg erfaret hos mig selv, at det tager 4-8 mdr, og her vil forløbet kunne lave det første essentielle skub.

mkh Camilla