BALANCER LIVSKRAFTEN - FYSISK KURSUSDAG

 Udvikling af dine intuitive evner gennem arbejdet med og balancering af livskraften

 

 

LIVSENERGIEN QI skaber et kraftfelt for vores personlighed, der består af fysisk krop, tankefelt og emotioner. Personligheden fungerer som et basalt instrument for sjælen, mens vi er på jorden.

Alle mennesker oplever ubalancer i livskraften igennem et langt liv, det er forskelligt hvad vi reagerer på og hvad der dermed skaber stress, pres og på et eller andet tidspunkt ubalancer, sygdom og skader. Hos nogle sætter det sig fysisk, hos andre følelsesmæssigt eller i tankesindet.  Uanset hvilke problemstillinger jeg har arbejdet med igennem tiden, er det dette område, livskraften og måden energien arbejder på, som jeg altid må gribe fat i, for at komme tættere på årsagen. Om det er en overbelastet sene, en diskusprolaps, et åbent benbrud, en virksomhed der skal op at stå, et hav af følelser der har taget pusten fra een, det indre lederskab der udfordrer, livet der driller, eller sjælen der har tænkt sig at mase sig dybere ned i stoffet og dermed får sindet til at gå flik-flak – i alle situationer er dette essentielt og kan bliver springbrættet til større personlig forvandling.

Det er forskelligt hvordan livsenergien bevæger sig i os, og vores oplevelser og erinderinger er forskellige.

Men noget går igen, og vi skaber hen over kursusdagen et landkort, som hjælper os med at skabe et overblik over vejene vi kan gå. Vi lærer at genkende de 5 forskellige måder livsenergien folder sig ud på ud fra teorien om de 5 elementer og hver deres unikke vej til stress/balance, og vi kigger på det ud fra chakraenes grad af balance, mulige blokeringer og måder at arbejde med de enkelte udfordringer og drivkræfter fra chakraenes energier. Du vil blive introduceret til kanaliserende øvelser, der hjælper og guider dig på sporet.

Når sjælen er i kontakt med sit redskab, personligheden, bliver intuition, klarsyn og klare sanser en naturlighed.

Det er et kursus hvor vi både kigger indad, og kigger dybt i vores egen livskraft, hvor den bliver udfordret, hvad vi skal forstå, og hvordan vi selv kan arbejde med energierne bag problemerne.

Samtidig er det et kursus, hvor vi aktiverer dine intuitive sansninger, og dermed muligheder for ikke blot at arbejde med dig selv, men også med andre mennesker. Hvor langt du kommer afhænger af dit nuværende ståsted og din parathed.

Vi arbejder på at aktivere / forstærke din evne til at sanse direkte ind i energifeltet, opfange hvordan energierne bevæger sig, og samtidig træner hvordan du selv administrerer energierne i dig, deres kraft og retning.

Og så er der en detalje der mangler, hvad med sjælen, kan ubalancer sætte sig der?

Her kigger vi ind i sjælens mørke nat, og de processer vi kan støde på, når hjertet skal åbnes, når personligheden skal vige pladsen for mere kraft, når der skal ske en sammensmeltning mellem sjæl og personlighed. Det går aldrig stille for sig, i hvert fald ikke på de indre planer. Tomhed, forladthed, uvirkelighedsfølelse, mangel på at mærke sig selv og finde mening – samtidig med at alt egentligt går fint nok alle steder. Det kan nemlig føles som at livskraften er væk, men det er den ikke, den er egentligt ved at vågne. Men personligheder giver sig helst ikke frivilligt.

Du kan deltage uanset om det er nyt for dig eller du har erfaring, som du ønsker at udbygge og udvikle. Det vigtigste er at du mærker en interesse og nysgerrighed.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Fysisk kursusdag fredag den 17. November 2023 fra 10:00 til ca 17:00

Sted: fit og sund sundhedscenter, Godthåbsvej 15, Skanderborg

Pris: 1800 kr excl moms (2250 kr)

Forplejning: Kaffe, The, Kakao, snacks, frugt og drikkevarer undervejs

Medbring selv: madpakke, noget at skrive med og på

Tilmelding til info@camillanymand.dk