Velkommen til onlineforløbet, ASTMA - Balancering og heling

Igennem en 4 ugers periode, med 4 moduler, vil du møde og modtage inspiration, guiding samt balancerende og helende energiarbejde.

Astma ligger oftest dyb i energifeltet, og tit bærer vi det med os i vores eget energifelt. Der er flere følelser knyttet ind i de astmatiske reaktioner, og nogle gange minder de lidt om allergierne.

Du kan være med uanset om du har få reaktioner, eller bøvler mere med det. Der er mulighed for at downloaded og gemme alt materialet, så du kan tage det op igen senere. Især efter og forår er perioder, hvor gamle symptomer kan blusse op igen.

Vi vil igennem forløbet arbejde med muligheden for at balancere fra tankerne, med transformation af følelserne, der kan være koblet op på sygdommen og specifikke healinger ned i bevidsthedsfeltet og ind i kausalfeltet, i sjælens plan.

Du får i uge 3-4 et kort personligt indkig på nogle få linjer tilsendt på mail, som en indsigt og en yderligere sparring i præcis din proces.

Forløbet starter i uge 43, mandag den 21. Oktober

Tilmelding via dette link: https://camillanymand.simplero.com/products/94829-ASTMA-Balancering-og-Heling

kh Camilla